Cymbalta®
  Druk alle informatie over dit medicijn af. Geneesmiddel: Cymbalta®
 •   Met of zonder recept?
 •   Werkzame stof
 •   Andere namen
 •   Samenstelling
 •   Fabrikant/leverancier
 •   Wanneer gebruiken?
 •   Wanneer niet gebruiken?
 •   Zwangerschap & borstvoeding
 •   Verkeer, werk & sport
 •   Hoe werkt het?
 •   Bijwerkingen
 •   Wisselwerkingen
 •   Hoe te gebruiken?
 •   Hoe te bewaren?
 •   Medicatietrouw
 •   Medicatiebegeleiding
 •   Vergoeding of zelf betalen?
 •   Meer informatie
 •   Bijzonderheden
 •   Overdosering
  • Cymbalta®: Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
   • Dromen, abnormale
   • Duizeligheid, o.a. bij plotseling opstaan (= orthostatische hypertensie)
   • Eetlust, verminderde (= anorexie)
   • Gewichtstoename
   • Gewichtsverlies
   • Hoofdpijn
   • Gezichtsstoornissen
   • Overmatig zweten
   • Misselijkheid
   • Opwinding (= agitatie)
   • Reactie- en concentratievermogen, verminderd
   • Seksuele stoornissen (o.a. ejaculatie- en orgasme-stoornis, impotentie)
   • Slaperigheid
   • Urinelozing, toegenomen
   • Verwardheid
   • Slapeloosheid
  • Algemeen
   • Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.
   • Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.
   • De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
    Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
   • Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
   • Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instanties.
   • Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
   • Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.
  bron